Posielanie rukopisov

Pre autorov, ktorí chcú s nami spolupracovať.

Predtým, ako nám pošlete váš rukopis románu, ktorý chcete u nás vydať, si prosíme, prečítajte pozorne tieto pokyny.

Definícia vydavateľstva

Vydavateľstvo i527.net – knihy, kde dobro víťazí. Romány s nádejou a láskou pre ženy, deti a celú rodinu.

i527.net je vydavateľstvo, ktoré vydáva tituly, ktoré neobsahujú nadmieru explicitného násilia, sexu a v rámci morálky sa naše romány pohybujú v rámci kresťanských hodnôt.

Vydávame romance, historické romány, trilery, krimi, detektívky ale aj knihy pre deti a mládež. Naše knihy majú poslanie priniesť čitateľom dobré, pútavé čítanie, ktoré ich podnecuje zamyslieť sa, prináša im nádej a inšpiruje ich v ich osobnom či duchovnom raste.

Názov i527.net bol inšpirovaný Písmom, knihou proroka Izaiáša 52, 7 – „Aké krásne sú nohy posla, ktorý prináša Dobrú Novinu, ohlasuje spásu a Sionu zvestuje: Tvoj Boh je kráľ!“

Ako môžem podať svoj rukopis do vydavateľstva i527.net?

Pre odoslanie rukopisu je potrebné použiť e-mailovú adresu: martin ( zavinač) i527.net

Prosíme, pošlite nám:

  • stručný popis navrhovanej knihy
  • jedinečný prínos knihy a dôvod, prečo si myslíte, že by mala byť kniha uverejnená práve v našom vydavateľstve. Tu je dôležité si naozaj prečítať a zoznámiť sa s knihami, ktoré naše vydavateľstvo vydáva. Viď. vyššie.
  • obsah vrátane popisu každej kapitoly v dvoch alebo troch vetách
  • stručná charakteristika čitateľa, pre ktorého je kniha určená

Návrh by nemal mať viac ako desať strán. Ak budeme mať záujem, odpovieme do šiestich týždňov a poprosíme vás o zaslanie celého rukopisu.

V prípade, že sa vám do danej doby neozveme, tak váš rukopis pre nás nespĺňa požadované kritériá a nespadá do nášho edičného zámeru kvalitou, obsahom či spracovaním.

Rukopisy odbornej literatúry a poézie naše vydavateľstvo neprijíma.

Ďakujeme za váš záujem o publikovanie v našom vydavateľstve i527.net.