Eugenika – téma románu Zachráňte Amelie

Eugenika je samo-smerovaním ľudskej evolúcie. O tejto zvrátenej filozofii hovorí román Zacháňte Amelie.

Ako strom, aj eugenika si ťahá materiál z mnohých zdrojov a organizuje ich do harmonického celku.

Väčšina Američanov si, zdá sa, neuvedomuje do akej miery posunul Hitler „americký model“ eugeniky, aby na jej základe ustanovil zákony a metódy, ktoré v nás dnes vyvolávajú hrôzu.

Hlavné historické pramene opisujú vzostup nacizmu a nacistickej ideológie – forma fašizmu založená na vedeckom rasizme a viere v nadradenosť árijskej rasy – ako zahraničný (nie americký) koncept. Podľa týchto tvrdení vznikol nacizmus v Nemecku v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia , je výtvorom Adolfa Hitlera a jeho stúpencov a hrdinsky ho ukončili americké ozbrojené sily oslobodením Židov od ich utláčateľov v roku 1945.

Keďže neonacizmus je v USA opäť na vzostupe (hlavne odkedy sa vyrojila takzvaná skupina Alt-Right – alternatívnych neonacistov a tiež od zvolenia Donalda Trumpa za prezidenta), je dôležité pochopiť, odkiaľ nacistická ideológia vlastne pochádza. Idea o rozdelení rás na lepšie a horšie typy s cieľom vytvoriť „dokonalú árijskú rasu“ sa len tak odrazu neobjavila po zvolení Adolfa Hitlera. Svoj pôvod má v Americkom eugenickom hnutí, ktoré získalo širokú podporu a dôveryhodnosť v USA počas dvadsiatych rokov 20. storočia. Toto obdobie predchádzalo rozmachu vlády nacistov v Nemecku.

Slovo eugenika je odvodené z gréckeho slova „eu“ („dobrý alebo „dobre“) a prípony genēs („narodený“) a vymyslel ho v roku 1883 Francis Galton, známy aj ako „otec eugeniky“. Galton bol vzdialeným bratrancom Charlesa Darwina. Práve Galton spopularizoval myšlienku, že ak sa ľudia s takzvanými „nadradenými génmi“ (t. j. blonďaví, modrookí, telesne zdatní, cissexuálni /rodová identita zodpovedá pohlaviu človeka/, heterosexuálni ľudia) budú „reprodukovať“ s inými takto geneticky obdarenými jedincami, potom by sa genofond konkrétnej spoločnosti mohol eventuálne vylepšiť na kolektívnej úrovni. Galton bol presvedčený, že tak, ako sa šľachtením vylepšujú rastliny a zvieratá, tak by sa mohla „šľachtiť“ aj ľudská rasa.

Samozrejme, že to nebola náhoda, že Galtonova teória eugeniky získala širokú popularitu v USA na prelome dvadsiateho storočia, keďže práve po Americkej občianskej vojne prebiehala chaotická éra Rekonštrukcie (následne prišlo oslobodenie dovtedy zotročovaných ľudí) rovnako ako nevídané vlny imigrácie z východnej Európy a Ázie. Biela rasa (presnejšie belosi zo západnej Európy a bieli protestantskí kresťania) sa cítila ohrozená. Reagovali na to spôsobmi, ktoré až zarážajúco zrkadlia prítomnosť – štát sponzoroval násilie voči tým, ktorých vnímali ako hrozbu.

Iba zdravé semená treba zasiať!

Skontrolujte semená dedičnosti chorôb a nespôsobilosti pomocou eugeniky!

Šokujúce bolo, že až v dvadsiatich siedmich z päťdesiatich štátov sa sterilizácia ľudí, ktorí boli považovaní za nespôsobilých – alebo inými slovami, ktorí narúšali genofond , stala legálnou. Medzi takýchto „nespôsobilých“ patril každý, kto nebol beloch, bol chudobný (hlavne ženy), postihnutý, mal nejakú psychickú poruchu či spáchal nejaký zločin.

Spolu približne 60 000 ľudí v USA bolo nútených podstúpiť sterilizáciu (aspoň o toľkých sa vie). Štát Kalifornia sám o sebe vykonal takmer tretinu. Myšlienka eugeniky sa tešila širokej podpore aj vďaka podpore verejne známych osobností ako bol prezident Roosevelt a z finančnej stránky ju zastrešili obchodní magnáti z klanu Rockefellerovcov.

Dnes sa na školách v rámci americkej histórie len veľmi málo hovorí o Americkom eugenickom hnutí. A už vôbec nie v národných diskusiách. Väčšina Američanov si, zdá sa, neuvedomuje do akej miery posunul Hitler „americký model“ eugeniky, aby na jej základe ustanovil zákony a metódy, ktoré v nás dnes vyvolávajú hrôzu. „Také niečo by sa v USA nikdy nestalo“, vraví sa; ale stalo sa – pred rozmachom nacizmu v Nemecku, ktorý bol doslova stvorený na obraz éry Jima Crowa v Amerike (Jim Crow bol v 19. storočí komickou postavičkou predstavujúcou černošského otroka. Hral ju belošský herec Thomas D. Rice, ktorý si maľoval tvár na čierno a potom černochov parodoval a smiešne napodoboval ich hlas. Predstavoval symbol černošskej a neskôr i celkovej rasovej segregácie – zdroj: https://www.expres.cz/childish-gambino-this-is-america-vysvetleni-popis-videoklip-prk-/zpravy.aspx?c=A180514_131350_dx-zpravy_stes – pozn. prekladateľky)

Sterilizácia nespôsobilých nebola jediným následkom Amerického eugenického hnutia. Rozpínajúce sa rasové segregačné zákony nariadené počas éry Jima Crowa, rovnako ako aj rasovú imigračnú politiku, ktorá zakazovala vstup Židom a Aziatom do krajiny, by sme mali chápať ako neoddeliteľnú súčasť cieľov eugenického hnutia vo všeobecnosti. Mnohé organizácie dostali za úlohu identifikovať takzvané „defektné“ rodokmene, podrobiť ich celoživotnému segregačnému a sterilizačnému programu, aby tak „vyhubili ich pôvod“.

Tieto plány, ktorých konečným cieľom bolo neutralizovať životaschopnosť reprodukcie 10% americkej populácie, sa vôbec nepovažovali za extrémne či násilné. Presnejšie, zastrešovala ich vtedajšia veda považovaná za pokrokovú a tak sa stali legálnou súčasťou zdravotnej politiky.

Mali by sme si uvedomiť, že Spojené štáty sú už od počiatku koloniálnou mocnosťou vybudovanou na princípe nadradenosti bielej rasy. Nacistická ideológia rozvinutá v Hitlerovom Nemecku bola rozšírením týchto ideí. Vôbec nie je prekvapujúce, že vo svojom „Mein Kampf“ sa Hitler k inšpirácii Americkej eugenikou sám otvorene priznáva a preukazuje jej hlboké znalosti. „V súčasnosti existuje štát,“ napísal, „v ktorom stoja za povšimnutie mierne tendencie k lepšiemu ponímaniu imigrácie. Samozrejme, nie je to model našej Nemeckej republiky, ale Spojených štátov.“

Ak si chcete prečítať viac na túto tému v románovej forme, skúste román Zachráňte Amelie.

Z orig. http://bit.ly/eugenika preložila Mirka Molnárova – Novysedláková

Pridaj komentár