Za oponou príbehu Zachráňte Amelie

In Cathy Gohlkeová by redakcia Comments

Predtým než som začala písať román Zachráňte Amelie, vedela som, že Adolf Hitler vo svojom Mein Kampf podrobne opísal princípy, na základe ktorých určoval, kto – od kolísky až po hrob – si zaslúži žiť a kto nie je „hoden života“. Prekvapilo ma však zistenie, že prvotná myšlienka vytvoriť dominujúcu rasu nepochádzala z nacistického Nemecka.

Šokovalo ma, že väčšinu výskumu takzvanej pseudovedy eugeniky ( náuka o starostlivosť o zdravý základ a vývoj ľudstva) – definovanej ako „navrhované vylepšenie ľudskej rasy podnecovaním, resp. dovolením reprodukcie len tých jednotlivcov s genetickými vlastnosťami považovanými za žiaduce “ – vykonali a financovali Spojené štáty americké. Sterilizácia sa praktizovala v USA skôr ako sa Hitler vôbec dostal k moci.

Predstava, že sa malá skupina ľudí v USA rozhodla určovať to, kto žil a kto nie, mi pripadala absurdná, až kým som nezačala vrstvu po vrstve skúmať, kde je zakorenená túžba hrať sa na Boha. Prezentovali to na „vedeckých“ prednáškach, z hľadiska milosrdenstva a politickej korektnosti a pre „dobro spoločnosti“. Zmenili sa zákony a zafinancovali sa obrovské množstvá výskumov. Nezastaviteľná mašinéria moci vlády a takzvanej „vedy“ ovládala všetko.

Tieto determinácie ovplyvnili jednotlivcov i celé rodinné línie. Ľudské bytosti označovali na základe ich predpokladanej inteligencie, pracovitosti, záznamov v registri trestov, národnosti, rasy, oblasti, kde žili. Týkalo sa to všetkého – od imigračných kvót až po sterilizáciu. Vykročili sme smerom k morálnemu úpadku, k úpadku, ktorý Nacisti v Nemecku dohnali až do katastrofických rozmerov.

Zachráňte Amelie poodhalí mnoho z tých čias – rovnako v USA ako aj v Nemecku. Modlím sa, aby čitateľov tento príbeh podnietil k uvažovaniu nad touto problematikou a upozornil ich na toto nebezpečenstvo. Vezmite si také práva a starostlivosť o nenarodené deti, nemohúcich, starých a slabých a ťažko hendikepovaných ľudí nielen v našej krajine, ale všade na celom svete. Netýka sa to aj toto morálneho úpadku? Rada by som vedela, aký máte na to názor.

z orig. http://authorcathygohlke.com/behind-saving-amelie/ preložila Mirka Molnárova – Novysedláková